• Företag

Ståochgåpåjobbet_to.jpg

 

Magnus_ICA_ram.jpg

lisa_ram.jpg

TeamOlmed's hjälp har medfört att jag inte längre har någon i personalen långtidssjuksriven.

Magnus, ICA-handlare

Det är många som går mycket på jobbet. För att förebygga överbelastningsskador är väl utprovade skor och inlägg viktiga.

Lisa, företagssjukgymast PREVIA

LG_ram.jpg

Läs mer vad vi kan erbjuda i konceptet

Fotskolan

Många av mina patienter som kommer från arbetslivet har problem med fötterna. Dessa patienter skulle behöva se över sina skor och genomgå en analys av steget. Med hjälp av gånganalys kan lämpliga skor och inlägg utprovas på ett tillfredställande sätt.

Lars-Göran, ortopedläkare, MediRehabTeam